Uzdro­wie­nie nie­wi­do­me­go, Nico­las Pous­sin (1594–1665), Luwr, Paryż