Fra Ange­li­co (ok. 1395–1455), Wskrze­sze­nie Łaza­rza. Flo­ren­cja, Muzeum św. Mar­ka