Zapro­wa­dze­nie chrze­ści­jań­stwa,
mal. Jan Matej­ko