Rafa­el, Cudow­ny połów ryb, sce­na z życia św. Pio­tra (frag­ment), arras prze­zna­czo­ny dla Kapli­cy Syk­styń­skiej, ok. 1515.