Rem­brant van Rijn, (przy­pusz­czal­nie wg Gerar­da van Hon­thor­sta), Ofia­ro­wa­nie w świą­ty­ni, ok. 1672.