Pomnik św. Tere­sy – wędrow­nicz­ki,
z laską w dło­ni, sprzed klasz­to­ru
Wcie­le­nia. Rzeź­ba dłu­ta
E. Cru­za Soli­sa z pano­ra­mą słyn­nych
murów Avi­li