Obraz przed­sta­wia­ją­cy o. Pap­czyń­skie­go (Fot. J. Sądej)