Św. Alfons Maria de Ligu­ori jako
misjo­narz. Por­tret olej­ny, XVIII w.