Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Hieronim Dekutowski „Zapora” (pierwszy z lewej) i Zdzisław Broński „Uskok” w lipcu 1947 roku) (fot. arch. IPN)