Sebastian Ludwik Wilhelm Norblin, Portret zbiorowy Stanisława i Zofii z Czartoryskich z dziećmi: Konstantym, Andrzejem, Janem, Władysławem, Celiną i Jadwigą