Począ­tek pier­wo­dru­ku Apo­stoł War­sza­wy
czy­li żywot bło­gosł. Kle­men­sa Marii
Hofbau­era w oprac. o. B. Łubień­skie­go,
Mości­ska 1889