Wizja św. Kle­men­sa Marii
Hofbau­era nad War­sza­wą.
Obra­zek dewo­cyj­ny
ze zna­mien­ną inskryp­cją
oraz wido­kiem Pla­cu
Zam­ko­we­go u stóp
Świę­te­go, ok. 1909