sygno­wa­ny ini­cja­ła­mi JM szkic rysun­ko­wy do Hoł­du pru­skie­go. Na gło­wie
monar­chy rega­lium wzo­ro­wa­ne na histo­rycz­nym rekwi­zy­cie, ok. 1880.
Arch. DJM