Por­tret wraz z kar­tą tytu­ło­wą pier­wo­dru­ku
Żywo­tu bł. bra­ta Gerar­da Majel­li, autor­stwa o.
B. Łubień­skie­go, Kra­ków 1893