Zabu­do­wa­nia klasz­to­ru w Mości­skach,
ok. 1900