Frag­ment ołta­rza głów­ne­go z wize­run­kiem św. Kle­men­sa Hofbau­era