Grób św. Woj­cie­cha w kate­drze gnieź­nień­skiej (Fot. F. Mróz)