Rącz­ki dziec­ka w 7 tygo­dniu od poczę­cia (Fot. A. Zachwie­ja)