Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

O. Stanisław Maria Piętka OFMConv

O. Stanisław Maria Piętka OFMConv ur. w 1953 r. w Sochaczewie, wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojcowie Franciszkanie), w 1977 r. złożył śluby wieczyste, a w 1979 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jest Asystentem Narodowym Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce, Kustoszem Sanktuarium w Niepokalanowie, Członkiem Rady Prowincjalnej, Zarządu Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Warszawskiej, Cenzor publikacji Wydawnictwa Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. Doktorant UKSW (Instytut Maryjno-Kolbiański „Kolbianum” w Niepokalanowie). Od 2004 roku gwardian Niepokalanowa.