Dele­ga­cja Kawa­le­rii Pol­skiej wrę­czy­ła Mar­szał­ko­wi J. Pił­sud­skie­mu buz­dy­gan w dowód czci i hoł­du. Sto­ją od lewej: adiu­tant, płk Zyg­munt Pia­sec­ki, gen. B. Wie­nia­wa-Dłu­go­szow­ski, Mar­sza­łek J. Pił­sud­ski, gen. S. Zahor­ski, płk dypl. J. Karcz, adiu­tant. Bel­we­der 8.04.1934 r.