Ave Crux. Umajony krzyż z okolic Myślenic (Archidiec. Krakowska)