Szkic do obra­zu Astro­nom Koper­nik, czy­li roz­mo­wa z Bogiem, 1871 olej na tek­tu­rze. Zbio­ry DJM