Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Poświęcenie figury Niepokalanej 6 sierpnia 1927 roku na polach teresińskich, gdzie po kilku tygodniach powstał Niepokalanów