Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Ryż z krewetkami i groszkiem zielonym

Ryż z krewetkami i groszkiem zielonym

Skład­ni­ki:

300 g suro­wych kre­we­tek mro­żo­nych
250 g ryżu (czar­ne­go, dzi­kie­go lub bia­łe­go)
200 g mro­żo­ne­go grosz­ku zie­lo­ne­go
½ cebu­li
20 g masła
jarzy­no­wa kost­ka bulio­no­wa
2 łyż­ki oli­wy z oli­wek
sól pieprz
Przy­go­to­wa­nie: Cebu­lę obrać i posie­kać. W ron­dlu sto­pić masło i przy­ru­mie­nić cebu­lę 2–3 minu­ty. Dodać ryż i goto­wać 2–3 minu­ty, bez prze­rwy mie­sza­jąc. Kost­kę bulio­no­wą roz­pu­ścić w 450 ml wody, bulion wlać do ryżu. Przy­kryć i na małym ogniu goto­wać 10 minut. Dodać gro­szek mro­żo­ny i goto­wać 10 minut. Pod koniec goto­wa­nia ryż powi­nien wchło­nąć wodę. W razie potrze­by kre­wet­ki oczy­ścić. Na patel­ni pod­grzać oli­wę i przy­ru­mie­nić kre­wet­ki po 2 minu­ty z każ­dej stro­ny. Przy­pra­wić solą i pie­przem. Ryż z grosz­kiem prze­ło­żyć do misecz­ki, na ryżu uło­żyć kre­wet­ki i od razu jeść.

 Czas przy­go­to­wa­nia: 15 min.
Czas goto­wa­nia i sma­że­nia: 15 min.

Szyb­kie prze­ką­ski” (3 skład­ni­ki w 15 minut)