Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

The Resurrection of Jesus Christ/ Wikimedia Commons

Peł­ni rado­ści, mocy i chwa­ły świę­tuj­my Zmar­twych­wsta­nie Pań­skie.

Weso­łe­go Alle­lu­ja naszym Czy­tel­ni­kom i Współ­pra­cow­ni­kom!

 

Redak­cja TRK „Źró­dło”