Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

fot. J. Szarek

Anna Walentynowicz (1929–2010) podczas wizyty w Krakowie w 2006 r.