Anna Walen­ty­no­wicz (1929–2010) pod­czas wizy­ty w Kra­ko­wie w 2006 r.