Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Artysta – dobry jak chleb

Konferencja zorganizowana w 100 rocznicę śmierci św. Brata Alberta.

Aula Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
18.11.2017 (sobota), Plac Jana Matejki 13
Godz. 10.00 – Otwarcie wystawy wybranych dzieł Adama Chmielowskiego ze zbiorów Zgromadzenia Braci Albertynów –JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Tabisz.
Godz.10.30 – Otwarcie konferencji – JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Tabisz.
Godz.10.40 – Słowo wprowadzające.
Godz.11.00 – Adam Chmielowski o istocie sztuki – prof. dr hab. Tadeusz Boruta, UR.
Godz.11.20 – Pedagogika artystyczna w pismach i w twórczości Adama Chmielowskiego – Małgorzata Tuszyńska, doktorantka UKSW
Godz.11.40 – Brat Albert w refleksji Karola Wojtyły-Jana Pawła II – ks. prof. dr hab. Jan
Machniak, UP JPII
Godz.12.00 – Przerwa na kawę.
Godz. 12.20 – Adama Chmielowskiego wybór większej wolności – Brat Franciszek Grzelka, Zgromadzenie Braci Albertynów.
Godz. 12.40 – Innowacyjność zaangażowania społecznego św. Brata Alberta, na tle innych przedsięwzięć w ówczesnej Europie i jego aktualność w czasach współczesnych – Bohdan Aniszczyk, ZG TPBA – Wrocław.
Godz.13.00 – Poczęstunek
Godz. 13.45 -16.00 – O współczesnej fascynacji postacią i dziełem św. Brata Alberta. Świadectwa: s. dr Ksenia Kalemba – Zgromadzenie Sióstr Albertynek, Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – Fundacja Brata Alberta, Izabela Drobotowicz-Orkisz – Teatr Hagiograf, prof. dr hab. Czesław Dźwigaj – ASP Kraków, Stanisław Markowski – artysta fotografik, ks. Jan Latosiński – TPBA Miechów, Lidia Jazgar – wokalistka, dziennikarka, Lucyna Lubańska – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta KK, prelegenci oraz osoby z sali.
Godz.15.45 -17.00 – Dyskusja panelowa z udziałem prelegentów, moderator ks. Tadeusz
Isakowicz-Zaleski
Godz.17.00 -18.00 – spektakl słowa pt. „Prostota zawstydza całą mądrość tego świata”. Teatr Hagiograf im. św. Teresy z Lisieux; słowo: Izabela Drobotowicz-Orkisz, Karol Zapała; oprawa muzyczna: Monika Makowska, skrzypce.
Patronat: JE ks. ABP Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski
Organizatorzy:
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Krakowskie, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Fundacja Sacr-art. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Miechowskie.
Kontakt: 600 01 02 85