Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Biblijni Mędrcy

Biblijni Mędrcy

Jedni mówią „Uroczystość Trzech Króli”, inni poprawiają „Trzech Królów”. A w Piśmie Świętym czytamy:  Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy  i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon” (Mt 2,12). A więc „Mędrcy”. Na czym polega ich mądrość? Ewangelista napisał: ujrzeli gwiazdę Zbawiciela, chcieli Go odnaleźć i oddać Mu pokłon. To właśnie jest mądrość – ćwiczyć się w spostrzegawczości, by zauważyć, odróżnić to, co Boże, to, co do Pana Boga prowadzi.

Niewiele o nich wiadomo. O Mędrcach wspomina tylko Ewangelista Mateusz, nie podając nawet, ilu ich było. Godność królewska wspaniałych gości wynika z odniesienia Psalmu 72 do owej wizyty (Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły  – Ps 72,10–11).
Wiele dodała pobożność ludowa – scena jest malownicza i pobudzająca wyobraźnię.

Naukowcy analizując tekst biblijny raczej nie mają wątpliwości, że Mędrcy odwiedzili Świętą Rodzinę znacznie później niż pasterze; Ewangelista wspomina o domu, do którego weszli (Mt 2,11), nie była to już dawno grota spod Betlejem. Ważne jest jednak przesłanie – prawdziwe i nie pozostawiające wątpliwości – można Zbawiciela odnaleźć, jeśli się uczciwie szuka, można dostrzec Jego wielkość i potęgę, którą czczą wszyscy idący drogą mądrości.

 

Mądrość a wiedza

Słowniki podpowiadają, że wiedza człowieka to zbiór posiadanych przez niego informacji, a wykształcenie to poświadczenie posiadanej wiedzy przez instytucję upoważnioną do wydawania takich dokumentów. Ale przecież niejeden raz słyszeliśmy wyrażenie: „taki wykształcony, a tak głupio postąpił”. Aby zastosować posiadaną wiedzę, potrzebna jest inteligencja ale to jeszcze nie jest mądrość.

Mądrość jest umiejętnością podejmowania właściwych decyzji, korygowania ich, jeśli trzeba (pokora) i zastosowania ich w życiu (roztropność i wytrwałość). Znani są w historii świata, w każdej jego części, ludzie słynący z mądrości, choć nie zawsze posiadali stwierdzone urzędowo wykształcenie.

Na stronie internetowej zamieszczone są wyłącznie fragmenty wybranych artykułów, po resztę zapraszamy do lektury papierowej wersji naszego Tygodnika.

Ks. Zbigniew Kapłański