Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Cannelloni nadziewane ricottą i szpinakiem

Cannelloni

Skład­ni­ki:
300 g ricot­ty
350 g szpi­na­ku
200 g tar­te­go par­me­za­nu
350 g sosu pomi­do­ro­we­go
20 g suro­wych can­nel­lo­ni
oli­wa z oli­wek
2 żółt­ka
sól i pieprz

Przy­go­to­wa­nie:
Pie­kar­nik nagrzać do tem­pe­ra­tu­ry 180°C (ter­mo­stat 6). Na patel­ni pod­grzać tro­chę oli­wy i przez 5 minut dusić szpi­nak. Szpi­nak drob­no posie­kać nożem. Posie­ka­ny szpi­nak wymie­szać z ricot­tą i żółt­ka­mi. Poso­lić i popie­przyć. Dodać ½ por­cji par­me­za­nu i wymie­szać. Przy­go­to­wa­nym far­szem nadziać can­nel­lo­ni. Naczy­nie do zapie­ka­nia posma­ro­wać oli­wą, na dnie roz­sma­ro­wać dwie łyż­ki sosu pomi­do­ro­we­go i nało­żyć maka­ron. Dodać resz­tę sosu pomi­do­ro­we­go i posy­pać 100 g tar­te­go par­me­za­nu. Zapie­kać przez 20 minut.

3 skład­ni­ki / 15 minut. Zapie­kan­ki”,  Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50, www.jednosc.com.pl, e-mail: jednosc@jednosc.com.pl