Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Ciasto anielskie z mandarynkami

Ciasto z Mandarynkami

Skład­ni­ki:
12 bia­łek
250 g cukru
3 man­da­ryn­ki
150 g mąki pszen­nej tor­to­wej
cukier puder
6 g prosz­ku do pie­cze­nia z kamie­niem win­nym

Przy­go­to­wa­nie:
Ubi­jać biał­ka razem z prosz­kiem do pie­cze­nia, doda­wać powo­li poło­wę cukru, star­tą skór­kę z dwóch man­da­ry­nek, aż do uzy­ska­nia sztyw­nej pia­ny. Prze­siać mąkę, dodać do bia­łek, mie­sza­jąc od dołu ku górze. Dodać pozo­sta­ły cukier. Prze­ło­żyć cia­sto do tor­tow­ni­cy komi­no­wej o śred­ni­cy 23 cm i piec w tem­pe­ra­tu­rze 180°C oko­ło 30–35 minut. Stu­dzić odwró­co­ne i usta­wio­ne na pod­staw­ce cia­sto przez 1 godzi­nę. Wyjąć z for­my i poda­wać z cukrem pudrem oraz z pozo­sta­ły­mi kawał­ka­mi skór­ki z man­da­ry­nek.

Czas przy­go­to­wa­nia: 15 min.

Czas pie­cze­nia: 35 min.