Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Cukinie z pieca nadziewane serem scamorza

Cukinie z pieca nadziewane serem scamorza

Skład­ni­ki:

4 twar­de cuki­nie
100 g sera sca­mo­rza
1 jaj­ko
2 pomi­do­ry gałąz­ko­we
buł­ka tar­ta
par­me­zan
oli­wa z oli­wek
2 ząb­ki czosn­ku
bazy­lia
sól i pieprz

Przy­go­to­wa­nie:
Cuki­nie umyć i przez ok 10 minut goto­wać we wrzą­cej, lek­ko poso­lo­nej wodzie. Wyjąć na łyż­ce cedza­ko­wej i zosta­wić do wysty­gnię­cia. Odciąć wierz­choł­ki i za pomo­cą spe­cjal­nej łyż­ki do drą­że­nia wyjąć miąższ. Na patel­ni pod­grzać odro­bi­nę oli­wy, zru­mie­nić ząbek czosn­ku i sma­żyć wydrą­żo­ny miąższ cuki­nii. Poso­lić, popie­przyć, mie­szać drew­nia­ną łyż­ką i goto­wać sos. Zdjąć sos z ognia, prze­lać do misy, dodać jajo, drob­no pokro­jo­ny ser sca­mo­rza, buł­kę tar­tą i tar­ty par­me­zan. Mie­szać, aż nadzie­nie będzie dość gęste.
Wydrą­żo­ne cuki­nie nafa­sze­ro­wać nadzie­niem, wyrów­nać i nało­żyć ścię­te wierz­choł­ki. Pokro­jo­ne pomi­do­ry przy­pra­wić ząb­kiem czosn­ku, oli­wą, solą, pie­przem i list­ka­mi bazy­lii. Nadzia­ne cuki­nie i pomi­do­ry prze­ło­żyć na bla­chę i zapie­kać w tem­pe­ra­tu­rze 180°C, aż cuki­nie się zru­mie­nią. Poda­wać gorą­ce w sosie pomi­do­ro­wym.

Zło­ta łyż­ka. 1000 naj­lep­szych prze­pi­sów kuch­ni wło­skiej – Bal­la­ri­ni Gio­van­ni, Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50, www.jednosc.com.pl, e mail: jednosc@jednosc.com.pl