Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Czekoladowe muffinki na ciepło

Czekoladowe muffinki na ciepło

Skład­ni­ki:

180  g gorz­kiej cze­ko­la­dy
4 jaja
10 g cukru pudru
75 g mąki
130 g masła

Przy­go­to­wa­nie:

Pie­kar­nik nagrzać do tem­pe­ra­tu­ry 180°C (ter­mo­stat 6). Cze­ko­la­dę poła­mać i sto­pić w kąpie­li wod­nej. Dodać masło pokro­jo­ne w kost­kę, wymie­szać. W sala­ter­ce ubić jaja z cukrem na puszy­sty krem, wymie­szać z roz­to­pio­ną cze­ko­la­dą i wsy­pać mąkę. Deli­kat­nie wymie­szać wszyst­kie skład­ni­ki. Forem­ki posma­ro­wać masłem. Do fore­mek prze­ło­żyć cia­sto i piec 9–11 minut (w środ­ku cia­sto powin­no być płyn­ne). Ciast­ka prze­ło­żyć na tale­rzy­ki lub podać bez­po­śred­nio w forem­kach. Jeść na cie­pło.

Szyb­kie prze­ką­ski 3 skład­ni­ki w 15 minut, Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50, www.jednosc.com.pl, e mail: jednosc@jednosc.com.pl