Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Deser cytrynowy ze śmietaną i ciastkami cantucci

Deser cytrynowy ze śmietaną i ciastkami cantucci

Skład­ni­ki:

200 g kre­mu cytry­no­we­go
300 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki
150 g cia­stek can­tuc­ci
80 g mle­ka skon­den­so­wa­ne­go

Przy­go­to­wa­nie: Ubić śmie­tan­kę mik­se­rem, dodać powo­li mle­ko skon­den­so­wa­ne i wymie­szać od spodu ku górze. Podzie­lić śmie­tan­kę na dwie czę­ści, do jed­nej dodać krem cytry­no­wy i deli­kat­nie wymie­szać. Wło­żyć do szklan­ki jako pierw­szą war­stwę śmie­ta­nę cytry­no­wą, dodać pokru­szo­ne can­tuc­ci, a następ­nie war­stwę samej bitej śmie­ta­ny. Znów dodać can­tuc­ci i war­stwę śmie­ta­ny cytry­no­wej. Ude­ko­ro­wać gwiazd­ką z bitej śmie­ta­ny i tak aż do wyczer­pa­nia skład­ni­ków. Goto­wy deser wło­żyć do lodów­ki. Poda­wać schło­dzo­ny.

Czas przy­go­to­wa­nia: 20 min.

Super pro­ste goto­wa­nie. Nie wię­cej niż 6 skład­ni­ków”