EUCHARYSTIA STANOWI SZCZYT BOŻEGO DZIEŁA ZBAWIENIA