Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

„Europa Christi” – parasol dla Europy

ks. inf. Ireneusz Skubiś

Z radością zauważamy, że Europa się budzi i dostrzega, iż ma chrześcijańskie korzenie. Ruch „Europa Christi” stymuluje tę świadomość. Masoneria światowa bowiem i dobrze zorganizowani ateiści podjęli zdecydowaną wojnę z chrześcijaństwem. I nie jest to sprawa ostatnich lat, lecz zwłaszcza końca XIX i początku XX wieku. Filozofowie zachodni, szczególnie niemieccy, dali wówczas intelektualny podkład do nikczemności, jakie spotkały ludzkość  XX wieku. To ateizmy bolszewicki i nazistowski poprowadziły miliony ludzi do gułagów i obozów koncentracyjnych. Ale mieszkańcy Europy i świata jakoś tego nie zauważają, a bezkarni ateiści chcą dziś znowu zaproponować człowiekowi  już XXI wieku sposób życia bez norm moralnych i etycznych, wpływają na decyzje polityczne i wprowadzają społeczeństwa Europy i świata na tory relatywizmu moralnego i obyczajowego. W sposób przewrotny promuje się szczytne hasła, rozumiane jako coś najbardziej nowoczesnego. Tym sposobem rodzi się nowa forma zniewolenia człowieka, zniewolenia społeczeństwa, spowodowanego nie tylko nałogami – narkotykowym lub alkoholowym, internetowym itp. – ale zniewolenia partyjnego i wodzowskiego. Hetmanów mamy dziś wielu. Mamy także dyktatorów. Kiedy ktoś sprzeciwi się dyktatorowi partyjnemu – muszą być konsekwencje.

Dlatego trzeba jak najszybciej wrócić do idei wolności, którą proponuje nam Chrystus, do której „nas wyswobadza” – jak mówi św. Paweł (por. Ga 5,1). Jest to droga człowieka – dziecka Bożego – wolnego przede wszystkim od zła i grzechu, który zniewala. Przypomnijmy tu tak licznych męczenników, który byli zdolni w sposób wolny dawać świadectwo prawdzie. Demonstracja wolności to demonstracja nade wszystko wolności wewnętrznej.

ks. inf. Ireneusz Skubiś

 

Na stronie internetowej zamieszczone są wyłącznie fragmenty wybranych artykułów, po resztę zapraszamy do lektury papierowej wersji naszego Tygodnika