Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Farfalle z cukinią, serem stracciatella i kwiatami dyni

farfalle

Skład­ni­ki:
2 śred­nie cuki­nie
320 g maka­ro­nu far­fal­le (kokard­ki)
200 g sera strac­cia­tel­la
280 g pomi­dor­ków kok­taj­lo­wych
10 kwia­tów dyni
1 cytry­na
6 łyżek oli­wy extra ver­gi­ne
sól i pieprz

Przy­go­to­wa­nie:
Pokro­ić pomi­dor­ki na ćwiart­ki, polać oli­wą, dopra­wić solą i pie­przem i tak pozo­sta­wić. Od cza­su do cza­su prze­mie­szać. Pokro­ić cuki­nie na talar­ki, dopra­wić sokiem z cytry­ny, skro­pić obfi­cie oli­wą, posy­pać solą i pie­przem i odsta­wić. Ugo­to­wać al den­te maka­ron far­fal­le w dużej ilo­ści oso­lo­nej wody, odce­dzić i połą­czyć jesz­cze gorą­cy z pomi­dor­ka­mi. Dodać cuki­nię i ser strac­cia­tel­la. Pozba­wio­ne słup­ków kwia­ty dyni podzie­lić na płat­ki, a następ­nie dodać do maka­ro­nu. Ude­ko­ro­wać według uzna­nia świe­żą bazy­lią.

Super­pro­ste goto­wa­nie. Nie wię­cej niż 6 skład­ni­ków, Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50, www.jednosc.com.pl, e-mail: jednosc@jednosc.com.pl