Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Gicz cielęca na mój sposób

Gicz cielęca na mój sposób

Skład­ni­ki:
750 ml prze­cie­ru pomi­do­ro­we­go
1 mar­chew­ka
1 ½ kg giczy cie­lę­cej
150 ml wina bia­łe­go
1 cebu­la
2 ząb­ki czosn­ku
2 łyż­ki oli­wy z oli­wek
1 łyż­ka mąki
1 jarzy­no­wa kost­ka bulio­no­wa
skór­ka z jed­nej cytry­ny
sól, pieprz

Przy­go­to­wa­nie:
Cebu­lę, czo­snek i mar­chew­kę obrać. Mar­chew­kę pokro­ić w drob­ną kost­kę. Cebu­lę i czo­snek pokro­ić na cien­kie pla­ster­ki. W ron­dlu żeliw­nym pod­grzać oli­wę i przy­ru­mie­nić mię­so z czosn­kiem, mar­chew­ką i cebu­lą. Posy­pać mąką i wymie­szać. Dodać wino, prze­cier pomi­do­ro­wy i pokru­szo­ną kost­kę bulio­no­wą. Poso­lić i popie­przyć. Wlać tyle wody, żeby przy­kry­ła mię­so, na małym ogniu goto­wać przez 80 minut, od cza­su do cza­su zamie­szać. Posy­pać tar­tą skór­ką cytry­ny i podać.

Czas przy­go­to­wa­nia: 15 min.
Czas goto­wa­nia: 80 min.