Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Guacamole

guacamole

Skład­ni­ki:

1 doj­rza­łe awo­ka­do
1 limon­ka
½ czer­wo­nej cebu­li
szczyp­ta pie­przu kajeń­skie­go albo kil­ka kro­pli sosu taba­sco
sól

Przy­go­to­wa­nie:
Awo­ka­do prze­kro­ić na połów­ki, wyjąć pest­kę. Miąższ wydrą­żyć łyż­ką i prze­ło­żyć do misecz­ki. Nad misecz­ką wyci­snąć sok z limon­ki, miąższ roz­gnieść widel­cem. Cebu­lę obrać i posie­kać, następ­nie dodać do awo­ka­do i przy­pra­wić pie­przem kajeń­skim. Poso­lić, dobrze wymie­szać i jeść.

3 skład­ni­ki / 15 minut. Szyb­kie prze­ką­ski”,  Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50, www.jednosc.com.pl, e-mail: jednosc@jednosc.com.pl