Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Indyk w sosie słodko-kwaśnym

Indyk w sosie słodko-kwaśnym

Skład­ni­ki:

2 cm świe­że­go imbi­ru
2 ząb­ki czosn­ku
700 g pokro­jo­ne­go mię­sa z indy­ka
2 łyż­ki mio­du aka­cjo­we­go
1 łyż­ka ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go
2 cebu­le
3 łyż­ki octu bal­sa­micz­ne­go
sól, pieprz

Przy­go­to­wa­nie:
Olej sło­necz­ni­ko­wy pod­grzać w ron­dlu żeliw­nym i na dużym ogniu sma­żyć mię­so z indy­ka, aż przy­ru­mie­ni się z każ­dej stro­ny. Mię­so prze­ło­żyć na talerz.

Cebu­le obrać, pokro­ić na cien­kie pla­ster­ki, prze­ło­żyć do ron­dla i przy­ru­mie­nić przez 3–4 minu­ty. Imbir obrać, pokro­ić na cien­kie pla­ster­ki, dodać do cebu­li i sma­żyć przez minu­tę, mie­sza­jąc.

Do ron­dla dodać kawał­ki indy­ka oraz miód, ocet, sól, pieprz i 250 ml wody. Wymie­szać. Ron­del przy­kryć i na śred­nim ogniu dusić mię­so przez 40 minut, mie­sza­jąc od cza­su do cza­su.
Czas przy­go­to­wa­nia: 15 min.|
Czas sma­że­nia i dusze­nia: 30 min.