Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kapusta czerwona z jabłkami i rodzynkami

Kapusta czerwona z jabłkami i rodzynkami

Skład­ni­ki:

1 kapu­sta czer­wo­na
2 jabł­ka gol­den
80 g rodzyn­ków
25 g masła
sól i pieprz

Przy­go­to­wa­nie:
Ode­rwać zewnętrz­ne liście kapu­sty czer­wo­nej, kapu­stę pokro­ić w paski o sze­ro­ko­ści oko­ło ½ cen­ty­me­tra. Jabł­ka obrać, usu­nąć gniaz­da nasien­ne, jabł­ka pokro­ić w ćwiart­ki. W ron­dlu żeliw­nym sto­pić masło i przez 5 minut sma­żyć kapu­stę z jabł­ka­mi. Dodać rodzyn­ki, poso­lić, popie­przyć i wlać ½ szklan­ki wody. Przy­kryć i na małym ogniu goto­wać przez 40 minut, mie­sza­jąc od cza­su do cza­su.

Czas przy­go­to­wa­nia: 15 min.

Czas goto­wa­nia i sma­że­nia: 45 min.

Potra­wy duszo­ne” (3 skład­ni­ki w 15 minut)