Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Krem porowo-ćwikłowy

Krem porowo-ćwikłowy

Skład­ni­ki:
1 ugo­to­wa­ny bura­czek ćwi­kło­wy (albo zie­lo­ny kala­fior)
2 pory
2 mar­chew­ki
kur­ku­ma
sól

Przy­go­to­wa­nie:

Pory i mar­chew­ki oczy­ścić i cien­ko pokro­ić. Bura­czek pokro­ić na drob­ne kawa­łecz­ki. Warzy­wa wło­żyć do ron­dla i zalać wrząt­kiem, poso­lić i goto­wać ok 20 minut.Po ugo­to­wa­niu dodać 1 łyżecz­kę kur­ku­my i zmik­so­wać, aby uzy­skać gęsty krem. Poda­wać w misecz­kach ude­ko­ro­wa­nych krąż­ka­mi porów, posy­pa­nych kur­ku­mą i 1 pokro­jo­nym list­kiem bura­cza­nym.

Zło­ta łyż­ka. 1000 naj­lep­szych prze­pi­sów kuch­ni wło­skiej — Bal­la­ri­ni Gio­van­ni, Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50, www.jednosc.com.pl, e mail: jednosc@jednosc.com.pl