Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wstążki z cukinii z parmezanem i pomidorami

Wstążki z cukinii z parmezanem i pomidorami

Skład­ni­ki:

3 śred­nie cuki­nie
160 g bre­sa­oli – wędli­ny woło­wej
60 g orzesz­ków pinio­wych
½ cytry­ny
par­me­zan
natka pie­trusz­ki
5 łyżek oli­wy extra ver­gi­ne
sól i pieprz

Przy­go­to­wa­nie:

Oczy­ścić cuki­nie, wypłu­kać i pociąć wzdłuż na cien­kie wstąż­ki. Dopra­wić 2 łyż­ka­mi oli­wy, solą, pie­przem, sokiem z cytry­ny i posie­ka­ną natką pie­trusz­ki. Wymie­szać i pozo­sta­wić w tej mary­na­cie na 10 minut dla wzbo­ga­ce­nia sma­ku. Na patel­ni upra­żyć orzesz­ki pinio­we. Roz­ło­żyć cuki­nię na tale­rze, zosta­wia­jąc na póź­niej mary­na­tę. Doło­żyć na każ­dy kil­ka pla­ster­ków bre­sa­oli. Do 2 łyżek mary­na­ty dodać jesz­cze 3 łyż­ki oli­wy, dopra­wić solą i pie­przem. Dopeł­nić danie kawa­łecz­ka­mi par­me­za­nu i orzesz­ka­mi pinio­wy­mi, skra­pia­jąc kil­ko­ma kro­pla­mi mary­na­ty.

Super­pro­ste goto­wa­nie. Nie wię­cej niż 6 skład­ni­ków”, Wydaw­nic­two Jed­ność