Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kuchnia „Źródła”

Pizzerinki

Piz­ze­rin­ki z kozim serem

 Skład­ni­ki:

Goto­wy spód do piz­zy

150 g kozie­go sera

50 g czar­nych oli­wek bez pestek

4 łyż­ki oli­wy z oli­wek

2 łyżecz­ki tymian­ku suszo­ne­go

pieprz

Przy­go­to­wa­nie:
Pie­kar­nik nagrzać do tem­pe­ra­tu­ry 240°C (ter­mo­stat 8). Kozi ser pokro­ić w pla­ster­ki, oliw­ki pokro­ić w krąż­ki. Cia­sto roz­ło­żyć na stol­ni­cy. Szklan­ką po musz­tar­dzie wyci­snąć z cia­sta krąż­ki. Bla­chę wyło­żyć papie­rem do pie­cze­nia, krąż­ki cia­sta prze­ło­żyć na bla­chę. Na krąż­ki cia­sta nało­żyć po pla­ster­ku kozie­go sera oraz po kil­ka oliw­ko­wych krąż­ków. Polać oli­wą, posy­pać tymian­kiem i popró­szyć pie­przem. Wło­żyć do pie­kar­ni­ka i piec 6–8 minut. Piz­ze­rin­ki wyjąć z pie­kar­ni­ka, zosta­wić do prze­sty­gnię­cia i jeść cie­płe.

Czas przy­go­to­wa­nia: 15 min.

Czas pie­cze­nia: 8 min.

Szyb­kie Prze­ką­ski” (3 skład­ni­ki w 15 minut)