Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kurczak z patelni z selerem naciowym i limonką

kurczak z selerem

Skład­ni­ki:

400 g pier­si z kur­cza­ka
3 łody­gi sele­ra nacio­we­go
2 limon­ki
2–3 sza­lot­ki
natka pie­trusz­ki
3 łyż­ki oli­wy extra ver­gi­ne
sól i pieprz
4 oso­by

Przy­go­to­wa­nie: Oczysz­czo­ne łody­gi sele­ra nacio­we­go pokro­ić w pasecz­ki i odsta­wić. Pokro­ić kur­cza­ka w kost­kę, dopra­wić solą oraz pie­przem. Pociąć wzdłuż na pla­ster­ki sza­lot­kę i zeszklić ją na patel­ni z 2 łyż­ka­mi oli­wy. Wzmoc­nić ogień, dodać kur­cza­ka, sma­żyć przez 4 minu­ty, aż się zru­mie­ni. Następ­nie skro­pić mię­so sokiem z limon­ki, dodać seler i pod­grzać przez dwie minu­ty. Pokro­pić oli­wą, poda­wać danie ude­ko­ro­wa­ne natką pie­trusz­ki i kawał­ka­mi limon­ki.

Super­pro­ste goto­wa­nie. Nie wię­cej niż 6 skład­ni­ków”,  Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50, www.jednosc.com.pl, e-mail: jednosc@jednosc.com.pl