Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kurczak z winogronami

kurczak

Skład­ni­ki:
500 g wino­gron bia­łych
4 pier­si z kur­cza­ka
1 poma­rań­cza
25 g masła solo­ne­go
sól i pieprz mie­lo­ny

Przy­go­to­wa­nie: Wino­gro­na obe­rwać i umyć. Wyci­snąć sok z poma­rań­czy. Na patel­ni sto­pić masło i przy­ru­mie­nić pier­si z kur­cza­ka z każ­dej stro­ny 2 minu­ty. Dodać wino­gro­na, polać sokiem poma­rań­czo­wym, przy­kryć i goto­wać 10 minut. Podać z domo­wym maka­ro­nem.

Czas przy­go­to­wa­nia: 10 min.
Czas goto­wa­nia: 15 min.