Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Letnia sałatka z chlebem i warzywami

Letnia sałatka z chlebem i warzywami

Skład­ni­ki:

400 g czer­stwe­go chle­ba wiej­skie­go
1 czer­wo­na cebu­la
4 duże doj­rza­łe pomi­do­ry
liście świe­żej bazy­lii
1 czer­wo­na cebu­la
1 garść oli­wek
1 łody­ga sele­ra nacio­we­go
4 łyż­ki oli­wy extra ver­gi­ne
sól

Przy­go­to­wa­nie:

Pokro­ić chleb na krom­ki, zamo­czyć je w zim­nej wodzie. Umyć pomi­do­ry, odciąć gór­ną część z szy­puł­ką, pokro­ić na pla­ster­ki i dopra­wić solą i oli­wą. Wyjąć chleb z wody, lek­ko odsą­czyć i wyło­żyć na 4 tale­rze, dopra­wić solą i oli­wą. Poło­żyć na chleb pomi­do­ry, oliw­ki, pokro­jo­ny na pla­ster­ki seler nacio­wy i pla­ster­ki cebu­li. Uło­żyć dru­gą war­stwę, zmie­nia­jąc kolej­ność skład­ni­ków. Posy­pać pocię­tą bazy­lią i pozo­sta­wić na 5 minut, po czym poda­wać.

Super­pro­ste goto­wa­nie. Nie wię­cej niż 6 skład­ni­ków”