Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Łosoś zapiekany z batatami

Łosoś zapiekany z batatami

Skład­ni­ki
2 file­ty łoso­sia
80 g tar­te­go par­me­za­nu
300 g ser­ka śmie­ta­no­we­go (typu phi­la­del­phia)
2 mło­de cebu­le
500 g bata­tów
2 jaj­ka
oli­wa z oli­wek
sól pieprz

Przy­go­to­wa­nie: Cebu­le obrać. Serek śmie­ta­no­wy, jaj­ka, cebu­le i 30 g tar­te­go par­me­za­nu  zmik­so­wać na gład­ki krem. Pie­kar­nik nagrzać do tem­pe­ra­tu­ry 180°C (ter­mo­stat 6). Bata­ty obrać, pokro­ić na cien­kie pla­ster­ki, poso­lić i popie­przyć. Łoso­sia pokro­ić na cien­kie pla­stry. Naczy­nie do zapie­ka­nia posma­ro­wać oli­wą. Nało­żyć war­stwę bata­tów, war­stwę łoso­sia i krem na bazie jajek i par­me­za­nu. Na wierz­chu uło­żyć war­stwę bata­tów. Posy­pać 50 g tar­te­go par­me­za­nu, polać odro­bi­ną oli­wy i zapie­kać przez 25 minut.

Czas przy­go­to­wa­nia: 15 min.
Czas pie­cze­nia: 25 min

Zapie­kan­ki” (3 skład­ni­ki w 15 minut)