Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Największy mit XXI wieku

Rys. J. Socha Największy mit XXI wieku

W dniach 316 grudnia 2018 r. odbyła się w Katowicach 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24). W wydarzeniu wzięło udział blisko 30 tys. osób z 200 krajów, w tym wielu premierów i ministrów środowiska. Głównym celem było wdrożenie programu zmniejszenia koncentracji CO2 w atmosferze, co powoduje podnoszenie się temperatury i sprawia, że giną gatunki w przyrodzie, postępuje proces pustynnienia, degradacji powietrza, zasobów wodnych itp.

To prawda, że zmiany klimatu mogą stanowić jedno z największych zagrożeń naszych czasów: nawet Polska, choć leży w umiarkowanej strefie klimatycznej, to z powodu ubiegłorocznej suszy straty w rolnictwie sięgnęły 3,6 mld zł (klęska dotknęła 130 tys. gospodarstw i zniszczyła 3,5 mln hektarów upraw). W tym kontekście na katowickim szczycie ustalono, by dokonać ogólnoświatowej inwentaryzacji emisji CO2, opracować zasady ich księgowania, określić reguły sprawozdawczości finansowej, a przede wszystkim starać się wypracować metodologię liczenia emisji CO2, by przypisać konkretne działania poszczególnym państwom. Problem jednak polega na tym, że wielu naukowców na świecie nie zgadza się z badaniami, które mówią o tak dramatycznym wpływie emisji CO2 na klimat.

Na stronie internetowej zamieszczone są wyłącznie fragmenty wybranych artykułów, po resztę zapraszamy do lektury papierowej wersji naszego Tygodnika.

Czesław Ryszka