Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

O nas

Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło” w styczniu 2018 rozpoczął dwudziesty szósty rok ukazywania się.
Pierwszy numer Czytelnicy otrzymali 5.01.1992 r. Od początku 1996 r., tygodnik jest bogato ilustrowany kolorowymi fotografiami i zawiera 32 strony druku.
Treścią artykułów jest szeroko pojęta problematyka chrześcijańskiego i patriotycznego wychowania w rodzinie. Są one przeznaczone zarówno dla rodziców, jak i młodego pokolenia. Podejmowane są ważne sprawy dotyczące życia Kościoła i naszej Ojczyzny zarówno od strony historycznej, jak i spraw bieżących.
Uzupełnienie stanowią wiadomości kościelne (lokalne, krajowe, światowe) oraz polityczno-społeczne.
Tygodnik ma pełną aprobatę władz kościelnych (w skład Redakcji wchodzi dwóch księży asystentów).