Pro­ce­sja Wnie­bo­wzię­cia NMP w Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej, fot. Łukasz Korze­niow­ski